VOLANICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s.

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ
se koná dne 25. června 2021 od 13 hod  ve Vysokém Veselí

Aktuální Covid-opatření na valnou hromadu  KE STAŽENÍ

Pozvánka na valnou hromadu vč. návrhu usnesení KE STAŽENÍ

Plná moc na valnou hromadu KE STAŽENÍ

Úplné znění návrhu změn stanov KE STAŽENÍ
         

DOKUMENTY  ZDE

VÍCE O SPOLEČNOSTI

Volanická zemědělská, a.s.

IČO: 25251724 DIČ: CZ25251724
Sídlo: Volanice 69, PSČ: 50703

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 1446.

KONTAKT

STRUČNĚ O NÁS

Společnost Volanická zemědělská, a.s. hospodaří v okrese Jičín a zaměřuje se na zemědělskou prvovýrobu (RV a ŽV). 

Doplňkovou činností je výroba elektrické energie v bioplynové stanici a poskytování zemědělských služeb.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna čelního nakladače za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015114

Popis projektu: Projekt „Výměna čelního nakladače za energeticky úspornější“ je spolufinancován Evropskou unií.
Prostřednictvím projektu je realizována výměna technologie - nakladače. Projekt tak přispěje ke snížení emisí hlavních
znečišťujících látek do ovzduší a ke snížení energetické náročnosti provozu příjemce.